Отчет за касово изпълнение на Бюджет към 31.08.2023