Отчет за касово изпълнение на Бюджет към 30.04.2023