отчет за касово изпълнение на бюджета 31.08.2020 г.