отчет за касово изпълнение на бюджета 31.05.2020 г.