отчет за изпълнение на бюджета и СЕС към 29.02.2020