отчет за касово изпълнение на бюджета 29.02.2020 г.