отчет за касово изпълнение на бюджета 31.07.2019 г.