отчет зца касово изпълнение на бюджета 30.06.2019 г.