отчет за изпълнение на бюджета и СЕС към 30.11.2018