отчет за изпълнение на бюджета и СЕС към 31.10.2018