отчет за изпълнение на бюджета и СЕС към 31.08.2018