отчет за изпълнение на бюджета и СЕС към 31.07.2018