отчет за изпълнение на бюджета и СЕС към 31.05.2018