БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА

УТВЪРДЕН ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОДИНА