БЮДЖЕТ 2015 ГОДИНА

УТВЪРДЕН ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА БЮДЖЕТ ЗА
2015 ГОДИНА