ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗВЪНБЮДЖЕТ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2017Г