отчет касово изпълнение на бюджета към 30,11,2016г