тримесечен отчет към 30.09.2016

тримесечен отчет към 30.09.2016