Отчет за касово изпълнение на Бюджет към 31.07.2023 г.