Отчет за касово изпълнеие на Бюджет към 30.06.2023