Отчет за касово изпълнение на Бюджет към 31.05.2023