Отчет за касово изпълнение на Бюджет към 30.11.2022 г.