Отчет за касово изпълнеие на Бюджет към 31.10.2022