отчет за касово изпълнение на бюджета 31.05.2021 г.