отчет за касово изпълнение на бюджета 31.10.2020.г.