отчет за касово изпълнение на бюджета 31.10.2019 г.г.