отчет за изпълнение на бюджета и СЕС към 28.02.2018