месечен отчет към 30.09.2016

месечен отчет към 30.09.2016