Месечен отчет към 30.06.2016

Месечен отчет към 30.06.2016-Бюджет